Nezáväzná objednávka Potrebujem právnu pomoc

Naše služby

Každé konanie s ochrannou známkou je unikátne. V každom procese existuje mnoho výnimiek, obmedzení a iných premenných faktorov.

Klientom poskytujeme komplexnú právnu podporu od prevzatia zastupovania konkrétnej veci až do jej právoplatného skončenia.


Služby spojené
s registráciou ochrannej známky

Národná ochranná známka

Ochrana značky na celom území SR

Európska ochranná známka

Ochrana registrovanej značky v celej EÚ

Rozšírenie OZ do zahraničia

Medzinárodný zápis ochrannej známky

Právne poradenstvo

a pomoc v oblasti ochranných známok

Zastupovanie pri konaní

pri zápise ochrannej známky do registra

Zastupovanie pri obnove

vašej ochrannej známky

Zápis zmien

v registri vašej ochrannej známky

Rešeršné služby

a monitorovanie ochrannej známky

IP audit

Audit činnosti žiadateľa o OZ

Zastupovanie klientov pri porušovaní
ich registrovaných ochranných známok

Vypracovanie námietok

proti zápisu označenia do registra ochranných známok

Zrušenie známky

návrh na  zrušenie ochrannej známky

Neplatná známka

návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

Rozklad

proti rozhodnutiu úradu 

Správna žaloba

na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu

Iné

procesné úkony súvisiace s ochrannou známkou