Nezáväzná objednávka Potrebujem právnu pomoc

Registrácia ochrannej známky

Ochráňte jedinečnosť svojej značky, zabezpečte jej rozpoznateľnosť a získajte náskok pred konkurenciou.

Nezáväzná online registrácia

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a je zapísané v príslušnom registri ochranných známok.

Slovné označenie

Skladá sa zo slov, písmen, číslic, iných štandardných typografických znakov alebo ich kombinácie, ktoré je možné napísať.

Obrazové označenie

Tvoria ju neštandardné znaky, štylizácia alebo vzhľad, grafická vlastnosť či farba. Patria sem aj známky zložené výhradne z obrazových prvkov alebo obrazové známky, ktoré obsahujú slovné prvky.

Zvukové označenie

Zvukový súbor s reprodukciou zvuku alebo presným vyjadrením zvuku hudobným zápisom. Akceptované formáty: MP3, max. 2 MB.

Farebné označenie

Ochranná známka tvorená jednou farbou (bez obrysov), kombináciou farieb (bez obrysov) alebo tvorená vzorom zo súboru prvkov, ktoré sa pravidelne opakujú. Akceptovaný formát: JPEG, 300 dpi, max. 2 MB.

Multimediálny obsah

Pozostáva z kombinácie obrázkov a zvuku alebo ich zahŕňa. Akceptované formáty súborov: MP4, max. 20 MB

Priestorové 3D označenie

Trojrozmerná ochranná známka pozostáva z trojrozmerného tvaru alebo zahŕňa trojrozmerný tvar, prípadne sa kombinuje so slovnými prvkami. Akceptované formáty: JPEG, OBJ, STL, X3D

Hologramové označenie

Obsahuje prvky s holografickými vlastnosťami. Akceptované formáty: JPEG 300 dpi, max. 2MB alebo MP4, max. 20 MB

Pozičné označenie

Spočíva v osobitnom spôsobe, ktorým je známka umiestnená na výrobok alebo k nemu pripevnená. Akceptované formáty: JPEG, 300 dpi, max. 2MB

 

Akú územnú platnosť môže mať ochranná známka?

Ochranná známka platí iba pre územie, kde je zaregistrovaná. Pri voľbe územnej platnosti sa teda rozhodujete o tom, pre aké územie žiadate ochranu pre svoju značku.

Národná ochranná známka

Chráni vašu značku na území SR

Európska ochranná známka

Poskytuje značke ochranu v celej EÚ

Medzinárodná ochranná známka

Poskytuje rozšírenie platnosti národnej alebo európskej ochrannej známky do vybraných krajín sveta

Naša ponuka

Ponúkame vám dlhoročné skúsenosti. Zastupujeme desiatky klientov vo viac ako 100 prípadoch na národnej i medzinárodnej úrovni.

Proces registrácie ochrannej známky je súbor administratívnych a právnych krokov s množstvom výnimiek a obmedzení.

Nezáväzná objednávka Bezplatná služba

Vyplňte nezáväznú objednávku a získajte predstavu o cene ochrannej známky pre svoju značku.

Ochranná známka na mieru  Šetríme váš čas

Klientom ponúkame službu komplexnej analýzy ich situácie s následným návrhom riešenia na mieru.

Prečo je pre vás dôležitá ochranná známka?

1. Bezpečnosť a jedinečnosť

Chráni označenie pred zneužitím, oprávňuje zakázať konkurencii používať označenie rovnaké alebo podobné vašej ochrannej známke


2. Odlíšenie

Okamžité odlíšenie od konkurenčných služieb a tovaru


3. Platnosť ochrannej známky je možné obnoviť každých 10 rokov, pri pravidelnej obnove existuje navždy

Platnosť ochrannej známky je možné obnoviť každých 10 rokov, pri pravidelnej obnove existuje navždy


Jedineční a rozpoznateľní aj vďaka nám