Nezáväzná objednávka Potrebujem právnu pomoc

Boldiz Law Firm

Klientom poskytujeme komplexný právny servis v oblasti práva ochranných známok a dizajnov pre územie Slovenskej republiky a Európskej únie.

JUDr. Ján Boldizsár

Advokátom som sa stal v roku 2016. Som členom Slovenskej advokátskej komory, registračné číslo 7314. Za toto relatívne krátke obdobie som si dokázal vybudovať dôveru klientov a mohol som desiatky z nich zastupovať vo viac ako 100 národných i medzinárodných konaniach v oblasti ochrany ich priemyselného vlastníctva.

V roku 2020 som založil advokátsku kanceláriu Boldiz Law Firm s.r.o., ktorá sa špecializuje na národné a európske právo ochranných známok a dizajnov.

Klientov zastupujem najmä v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ako i pred súdmi Slovenskej republiky alebo inými štátnymi inštitúciami. Pri medzinárodných konaniach klientov zastupujem najmä v konaniach pred Európskym úradom pre duševné vlastníctvo – EUIPO ako i v konaniach pred svetovou organizáciou pre duševné vlastníctvo – WIPO.

Svoje odborné znalosti v oblasti práva ochranných známok a dizajnov neustále prehlbujem. V rokoch 2018 až 2019 som ako jediný účastník zo Slovenska úspešne absolvoval 10-mesačný vzdelávací program E TMD Education Programme organizovaný úradom EUIPO, ktorý bol zameraný na aktuálnu situáciu v oblasti európskeho práva ochranných známok a dizajnov.

Od roku 2019 som členom asociácie INTA (International Trademark Association), ktorá je najväčšou asociáciou združujúcou profesionálov z oblasti ochranných známok a vlastníkov ochranných známok z celého sveta.

Venujte svoj čas budovaniu silnej značky a jej ochranu zverte Boldiz Law Firm s.r.o. Verím, že s našou podporou bude vaša značka v správnych rukách, v tých vašich.

JUDr. Ján Boldizsár

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o kvalifikovanú právnu radu z oblasti práv ochranných známok alebo dizajnov, neváhajte nás kontaktovať.

Vyplňte, prosím, kontaktný formulár.

Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil s obsahom Zásad ochrany osobných údajov.