Nezáväzná objednávka Potrebujem právnu pomoc

Blog

Registrácia ochrannej známky na Slovensku, v Európskej únii a vo svete. Ktorú krajinu si vybrať a aký je postup?

Ochranná známka funguje na teritoriálnom princípe. To znamená, že platí iba na území, na ktorom je registrovaná. Toto územie zvyčajne predstavuje konkrétny štát alebo súbor niekoľkých krajín. Pri registrácii v zahraničí je preto nutné obrátiť sa na príslušné úrady v danej krajine alebo na medzinárodné úrady.


Registrácia ochrannej známky na Slovensku

V prípade registrácie ochrannej známky na území Slovenskej republiky konanie spadá pod Úrad priemyselného vlastníctva SR. Príhlašku môžete podať poštou, osobne v podateľni úradu alebo elektronicky cez portál slovensko.sk. Postup je rovnaký, odlišná je však výška správneho poplatku.

Elektronické podanie Cena Písomné podanie Cena
Podanie prihlášky pre 3 triedy tovarov a služieb   96 EUR Podanie prihlášky pre 3 triedy tovarov a služieb   166 EUR
Každá dodatočná trieda tovarov a služieb 10 EUR Každá dodatočná trieda tovarov a služieb 20 EUR

Aké možnosti máte v zahraničí?

Potenciálni klienti nás často oslovujú s požiadavkou registrovať ochrannú známku platnú „pre celý svet“. Medzinárodný úrad, ktorý by zabezpečoval registráciu ochranných známok s celosvetovou platnosťou však neexistuje.

Dôvod je jednoduchý. Každý štát si podmienky na registráciu ochrannej známky určuje sám, preto sa v rôznych krajinách odlišujú. Pre jednotlivca je priam nemožné, aby si dokázal zabezpečiť registráciu svojej ochrannej známky bez pomoci kvalifikovaných zástupcov.

Existuje však niekoľko medzinárodných úradov, ktoré registrácie ochranných známok zastrešujú vo viacerých krajinách.

  1. EUIPO – Európsky úrad pre duševné vlastníctvo

Umožňuje zaregistrovať ochrannú známku pre celé územie Európskej únie. Registrácia prebieha v jednom konaní a ochranná známka nadobudne platnosť na celom území EÚ. 

  • USPTO – Federálny úrad Spojených štátov amerických pre ochranné známky a patenty

Rovnako ako EUIPO, dokáže v jednom konaní pokryť registráciu ochrannej známky na celom území USA. Na tomto úrade vás však musí zastupovať lokálny zástupca.

  • WIPO – Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo

Táto organizácia spolupracuje so štátmi v rôznych častiach sveta. Prostredníctvom nej si môžete zaregistrovať ochrannú známku už v 193 krajinách a ich počet sa neustále zvyšuje.

Národné úrady Mnoho podnikateľsky zaujímavých krajín nespolupracuje so žiadnym medzinárodným úradom. Prihlášku preto musíte podať na príslušný národný úrad. V tomto prípade odporúčame využiť služby miestneho zástupcu.

Ktoré územie si vybrať?

Na túto otázku neexistuje univerzálna odpoveď. V rozhodovaní vám pomôže, ak si ujasníte odpovede na tieto otázky:

  1. Kde práve vykonávate činnosť, ktorú chcete chrániť ochrannou známkou?
  2. Plánujete v horizonte 1-3 rokov expandovať do zahraničia?
  3. Budete vo všetkých krajinách používať rovnaké označenia?
  4. Koľko finančných prostriedkov máte k dispozícii?
  5. Existuje v niektorej z krajín podobnosť či zameniteľnosť medzi vašou značkou a staršou zaregistrovanou ochrannou známkou?

Finančná efektivita

Je pochopiteľné, že pri vašom rozhodovaní zohrajú veľkú úlohu aj financie. Poplatky za registráciu ochrannej známky sa líšia, ale platí jedno základné pravidlo – s narastajúcim počtom krajín rastie aj cena za registráciu ochrannej známky.

Samozrejme, úrady ako EUIPO alebo USPTO pomáhajú konania nielen zjednotiť, ale aj finančne sprístupniť. Z porovnaní cien je zrejmé, že  na národné konania v jednotlivých štátoch miniete oveľa viac prostriedkov než v prípade, ak sa prihlášku rozhodnete podať prostredníctvom medzinárodného úradu.

Porovnanie cien základných poplatkov

EUIPO 850 EUR
Slovenská republika 166 EUR (písomné podanie) 96 EUR (elektronické podanie)
Česká republika 5 000 Kč (približne 190 EUR)
Maďarsko 60.000 HUF (približne 170 EUR)
Poľsko 450 PLN (približne 100 EUR)
Rakúsko 280 EUR

Pokiaľ plánujete zaregistrovať vašu ochrannú známku v troch alebo viacerých krajinách EÚ, bude pre vás výhodnejšie obrátiť sa priamo na EUIPO. Prvotná investícia síce môže byť o niečo vyššia, no prináša so sebou niekoľko výhod. Keď v budúcnosti rozšírite vaše podnikanie do ďalších krajín, oceníte, že vaša ochranná známka už platí na celom území EÚ.

Nepodceňujte riziko

S pribúdajúcim územím sa zvyšuje aj riziko, že vaša ochranná známka napríklad nesplní podmienky registrácie v niektorej z krajín. Ešte väčší problém predstavujú skoršie ochranné známky a s nimi spojené riziko podania námietky. Pri podávaní prihlášky by ste preto mali zohľadniť všetky dostupné informácie a relevantné okolnosti. Ušetríte si tak čas aj finančné prostriedky, ktoré by ste inak museli vynaložiť na urovnávanie sporov.

Najčastejším dôvodom môže byť napríklad konflikt, teda prílišná podobnosť so skoršou ochrannou známkou v niektorej z krajín, ktorý môže vyústiť až do zdĺhavého sporu. Pri registrácii ochrannej známky v zahraničí vám odporúčame, aby ste sa poradili s kvalifikovaným odborníkom.

Potrebujete pomoc s registráciou vašej ochrannej známky na Slovensku alebo v zahraničí?

Myslite dopredu a svoje práva si včas ošetrite. Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na kvalifikovaných profesionálov so špecializáciou na ochranné známky.  V prípade záujmu môžete kontaktovať našu kanceláriu. Radi vám pomôžeme zorientovať sa v zložitej byrokracii, zefektívnime registračný proces a navrhneme optimálne riešenie vašej situácie.

Chcem registrovať ochrannú známku   Naše služby