Nezáväzná objednávka Potrebujem právnu pomoc

Blog

Aký typ ochrannej známky si registrovať? Poradíme vám s výberom

Ochranná známka môže mať viac podôb. Nemusí to byť iba názov firmy či logo, môže ísť aj napríklad aj o slogan, zvučku, špecifickú farbu, hologram, priestorové označenie či audiovizuálna znelka. Na úvod je preto dôležité, aby ste si ujasnili, ktorý druh známky je pre vás ten správny.


Možností je naozaj veľa a každý prípad je jedinečný. Registrovať si môžete aj niekoľko typov ochranných známok súbežne. Napríklad názov, logo a slogan. Je preto dôležité zvážiť, ktorý typ ochrannej známky je najvhodnejší práve pre vás.

Využite unikátnosť vašej služby či produktu a vyzdvihnite to, čím sa odlišuje od konkurencie. Ak má váš produkt napríklad jedinečný tvar, môžete ho ochrániť registráciou trojrozmernej ochrannej známky.

Zaregistrovať si môžete:

 • názov firmy, služby a produktu,
 • logo, znak, grafický dizajn,
 • obal alebo tvar produktu,
 • farbu alebo kombináciu farieb,
 • zvukovú znelku, džingel,
 • hologram,
 • video, animáciu,
 • a iné.

Pri registrácii ochrannej známky platia isté obmedzenia. Ochranná známka musí  byť spôsobilá odlíšiť vaše tovary alebo služby od tých konkurenčných. Nemôže preto služby a tovary priamo opisovať. Ak vaša firma predáva maliny, slovo „Maliny“ si ako ochrannú známku zaregistrovať nemôžete, pretože takéto označenie nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Procesom schvaľovania určite neprejdú ochranné známky, ktoré napríklad: nemajú rozlišovaciu spôsobilosť,môžu klamať o povahe, kvalite či zemepisnom pôvode tovarov a služieb,obsahujú znak vysokej symbolickej hodnoty, napríklad náboženský symbol,sú v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,obsahujú znaky, ktoré sú chránené podľa medzinárodného dohovoru alebo sú predmetom verejného záujmu. Zákonných kritérií je však oveľa viac a úrad každú prihlášku na registráciu ochrannej známky skúma individuálne. Preto vám pred podaním prihlášky odporúčame poradiť sa s odborníkom špecializovaným na ochranné známky.

Aký typ si teda vybrať?

Na túto otázku neexistuje jedna správna odpoveď. Prihliadajte na vašu situáciu a vaše individuálne potreby. Pri rozhodovaní vám pomôže, keď si odpoviete na tieto otázky:

 1. Pod akým označením vás rozpoznávajú vaši zákazníci?
 2. V akom podnikateľskom segmente pôsobíte a aké podmienky v ňom panujú?
 3. Ako plánujete používať svoju značku?
 4. Je možné označenie, ktorú ste si vybrali vôbec registrovať?

Príklad: Spoločnosť Boldiz s.r.o. vyrába chutné sladkosti a postupne si získava nových zákazníkov. Aby si zabezpečila svoje miesto na trhu, rozhodne sa zaregistrovať si ochrannú známku. Vďaka nej sa jasne odlíši od konkurencie, stane sa pre zákazníkov viac zapamätateľná a bude chránená pred kopírovaním či napodobňovaním. Rozhodne sa zaregistrovať si: Obchodné meno. Je to slovná ochranná známka, čiže názov v znení Boldiz s. r. o. Logo. Firma investovala čas a peniaze aj do tvorby unikátneho loga, ktoré sa nachádza na obale každého výrobku. Preto si zaregistruje aj obrazovú ochrannú známku. Slogan. Firma Boldiz používa pri svojej marketingovej komunikácii chytľavý slogan, ktorý má potenciál stať sa na verejnosti populárnym. V tomto prípade pôjde opäť o registráciu slovnej ochrannej známky. Vďaka ochranným známkam môže firma Boldiz svoj podiel na trhu efektívnejšie chrániť a kontrolovať. 

Registrácia ďalších ochranných známok. Spoločnosť má možnosť dodatočne si zaregistrovať aj ďalšie ochranné známky. Firma Boldiz uvedie na trh novú produktovú radu čokolád. Vytvorí unikátny názov a dizajn obalov a ich produkt u zákazníkov zožne veľký úspech. Firma Boldiz si je vedomá, že konkurencia bude chcieť tento úspech využiť a uviesť na trh nové čokolády s podobným názvom či dizajnom. Rozhodne sa preto zaregistrovať si nový unikátny názov (slovnú ochrannú známku) a tiež vzhľad obalu (obrazovú ochrannú známku).

Registráciou ochrannej známky chránite svoju značku pred neoprávneným kopírovaním alebo napodobňovaním. V prípade, že niekto bude chcieť využiť dobré meno vašej značky pre svoj osobný prospech, budete mať možnosť takémuto konaniu efektívne zamedziť. Ochranné známky umožňujú jednoducho identifikovať pôvod vášho produktu alebo služby a jasne ich odlíšiť od konkurencie.

Registráciou ochrannej známky získate výlučné právo na jej používanie v spojitosti s  tovarmi alebo službami, pre ktoré ste si známku zaregistrovali. Konkurencia nebude môcť vašu ochrannú známku skopírovať a ak si podobnú ochrannú známku zaregistruje, máte právo takúto registráciu napadnúť.  

Potrebujete pomoc s registráciou vašej ochrannej známky?

Myslite dopredu a svoje práva si včas chráňte. Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na kvalifikovaných profesionálov so špecializáciou na ochranné známky.  V prípade záujmu môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu. Radi vám pomôžeme zefektívniť registračný proces a navrhneme optimálne riešenie vašej konkrétnej situácie.

Chcem registrovať ochrannú známku   Naše služby